قمار باز

دسته بندی :
بایـــــد قمـــ ــاربـــــاز باشـــــی ؛ تـــــا بفهمـــــی , فـــــرق اســـــت

....بیـــــن باختــ ـــن ... و بـــــد باختـــــن .......................! ...


نویسنده: فرینوش | یکشنبه پانزدهم اردیبهشت 1392 - 15:25

آخرین مطالب

» اسممو هنوز یادته هه نفسم خفه شو ( پنجشنبه بیست و دوم خرداد 1393 )
» بوووووم ( پنجشنبه بیست و دوم خرداد 1393 )
» هه یوب ( پنجشنبه بیست و دوم خرداد 1393 )
» ما خاکیم داش ( پنجشنبه بیست و دوم خرداد 1393 )
» بوس بوس ( پنجشنبه بیست و دوم خرداد 1393 )
» گاییدمت ( پنجشنبه بیست و دوم خرداد 1393 )
» صداتو نشنوم ( پنجشنبه بیست و دوم خرداد 1393 )
» پوزخند ( پنجشنبه بیست و دوم خرداد 1393 )
» پدر من ( چهارشنبه بیست و یکم خرداد 1393 )
» هی بعضیا مخاطب حرفم تویی ( چهارشنبه بیست و یکم خرداد 1393 )
» ( چهارشنبه بیست و یکم خرداد 1393 )
» ..... ( چهارشنبه بیست و یکم خرداد 1393 )
 
ADS

درباره ما